Algemene informatie.

WoonZorgcentrum "de Schans" is gelegen in het mooie historische Delfshaven in Rotterdam-west. In een ver verleden was dit de thuishaven van Piet Hein en de zilvervloot.

"De Schans" is een woonzorgcentrum waar een flexibele, multi-culturele zorgverlening wordt nagestreefd. Dit is terug te vinden in de personeelsbezetting, die fifty-fifty bestaat uit gezellige en gemotiveerde allochtone en autochtone medewerkenden.

Vele vormen van zorgverlening en diensten vinden bij ons plaats. Daarnaast schromen wij niet om op experimentele basis nieuwe zorgvormen of doelgroepen te ontwikkelen.

Het zorgaanbod van de instelling bestaat uit:

Tijdelijke opname

Woonzorgcentrum "de Schans" biedt de mogelijkheid tot tijdelijke opname.

Dat wil zeggen dat er tijdelijk ouderen uit de wijk kunnen worden opgenomen, waarbij zij verzorgd worden en gebruik kunnen maken van de faciliteiten die het woonzorgcentrum hen biedt.

De tijdelijke opname is bedoeld voor:

Deze ouderen of verwanten van hen kunnen hiertoe een aanvraag indienen bij de huisarts, hij/zij zal dan contact opnemen met het Centraal Indicatie Meldpunt (was CMTO). Het is mogelijk dat u, met een indicatie voor definitieve opname in een verzorgingshuis (ter overbrugging) een tijdelijke opname plaats wordt aangeboden.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u krijgen via uw huisarts of via het hoofd verzorging van woonzorgcentrum "de Schans".

Dagopvang

Dagopvang is er voor ouderen die, door verschillende omstandigheden, zich moeilijk zelfstandig kunnen handhaven. Zij kunnen een dagje ontspannen in het gezelschap van leeftijdgenoten.

Eerst wordt gezellig koffie of thee gedronken waarna, men kan gaan deelnemen aan enkele activiteiten zoals haken, breien of andere handvaardigheden. Men krijgt een warme maaltijd die men zelf kan samenstellen aan de hand van het menu.

Dagverzorging wordt gegeven van maandag tot en met zondag, van 9.30 uur tot 15.30 uur.

Per dag is er plaats voor 9 personen. Zij worden thuis opgehaald en teruggebracht.

De aanmelding hiervoor geschiedt in overleg met de Thuiszorg en het Ouderenwerk. Er wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht van fl. 10,00 per persoon per dag (inclusief de maaltijd).

Restaurant

Woonzorgcentrum "de Schans" biedt alle oudere wijkbewoners de gelegenheid elke dag (dus ook in het weekend), tussen 12.00 uur en 13.00 uur een warme maaltijd te gebruiken in het restaurant.

U dient zich hiervoor aan te melden bij het Ouderenwerk in de wijk. U kunt zelf bepalen op welke dagen u wilt komen eten. Vervolgens kunt u bij de receptie van "de Schans" zelf uw menu samenstellen.

Wanneer u niet (meer) in staat bent elke dag te koken of niet afhankelijk wilt zijn van anderen, kunt u gebruik maken van deze mogelijkheid. U gebruikt de maaltijd met andere gasten in het restaurant.

Het aantal gasten is aan een maximum gebonden, dus reserveer tijdig. De betaling geschiedt automatisch via uw bank- of girorekening na afgifte van een machtiging door u. Men kan in mogelijk aanmerking komen voor subsidie van de Deelgemeente. Dit bestaat uit een korting van fl.1,50 per maaltijd.

Inloop activiteiten

Woonzorgcentrum "De Schans" zet haar deuren open voor oudere wijkbewoners.

Men kan langs komen voor zomaar "een kopje koffie" of deelnemen aan de activiteiten die regelmatig georganiseerd worden, zoals : bewegen op muziek, sjoelen, bingo en zangkoor.

Bedenk wel dat men de gebruikte consumpties en sommige activiteiten moet betalen. Maar alles is prettig geprijsd! Consumptiekaarten kan men op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur bij de receptie kopen.

Wat verder...

Woonzorgcentrum "De Schans" biedt de gelegenheid aan clubjes en/of verenigingen om gebruik te maken van bepaalde ruimten. Te denken valt aan bijvoorbeeld een klaverjasclub of een biljartclub enz. Voor koffie, thee of andere drankjes kan gezorgd worden. Reservering bij het hoofd huishouding.

Wekelijkse activiteiten

Familie kamer/recreatie ruimte

Wanneer u als bewoner van "De Schans" zelf geen rommel thuis wilt of u verwacht veel mensen voor uw verjaardag of een andere bijeenkomst, dan kunt u onze familiekamer gebruiken. Serviesgoed, glaswerk, een koelkast en apparatuur om koffie en/of thee te zetten is aanwezig.

Mocht u alles verzorgd willen hebben, dan kan dat. Voor koffie, thee, hapjes, drankjes, salades, broodjes, soep kan gezorgd worden, voor bediening echter niet. U kunt voor reservering contact opnemen met het hoofd huishouding. De rekening krijgt u opgestuurd.

Overigen

In "De Schans" zijn op dinsdag en vrijdag een kapster en een pedicure aanwezig. Men kan met hen een afspraak maken.

Ook is er een fysiotherapeut, met hem kan men na verwijzing door de huisarts een afspraak maken.

1 x per maand zijn er ook een opticien (ogen) en een audicien (oren) aanwezig. Met hen kan men via de receptie een afspraak maken.

Bewegen voor ouderen

Iedere donderdagmorgen is er in "De Schans" "bewegen voor ouderen". Dit is stoelgebonden gymnastiek op gezellige muziek.

Men kan eerst een kopje koffie of thee gebruiken en vervolgens meedoen met deze nuttige beweging. De kosten hiervoor bedragen fl. 2,50, inclusief koffie of thee.

U kunt bij ons terecht voor...

Voor vragen over en/of reservering van de bovengenoemde diensten belt u :

Woonzorgcentrum "De Schans", Schansplein 1, 3026 GZ Rotterdam

Tel: 010-244 88 88, Fax: 010-244 88 01